۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

چو یقین شده ست دل را که تو جان جان جانی


دل چهارپارەام
از عروض چیزی نمی داند
غزل و مثنوی هم که هیچ
سرودنت تنها  در یک خط
یک دلنوشتەی بی وزن و قافیە
یا حتی در یک نانوشته مرا کافیست
شاعر تو بودن به تمام غزلهای دنیا و شاه بیتهایش می ارزد
دلنوشته