۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

‌دە لێم گەڕئ


ئەزانی چەندەم خۆش ئەوێیت
‌لەگەڵ دڵیشم نامۆ نیت
‌هەستم له دڵتا هەست ئەکەیت
‌دە مەترسە
‌دە لێم گەڕئ
‌با بە دڵی خۆم بتدوێنم
‌دە لئم گەڕئ
‌ئەم هەستەشم لئ مەسێنە
‌با وا بژیم کە دڵم ئەڵئ
‌دلنوشتە

۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد


کی شعرترانگیزد خاطرکه حزین باشد
یک نکته ازاین معنی گفتیم وهمین باشد
ازلعل تو گریابم انگشتری زینهار
صد ملک سلیمانم درزیرنگین باشد
غمناک نباید بود ازطعن حسود ای دل
شاید که چو وابینی خیرتو دراین باشد
هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ارخود صورتگرچین باشد
جام می وخون دل هریک به کسی دادند
دردایره قسمت اوضاع چنین باشد
درکارگلاب وگل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
حافظ

۱۳۹۱ فروردین ۲۳, چهارشنبه

از غم ندیدن او


هنوز تازەای

با همان نیروی عظیمی که در خود نهفتەای

گلویم از طعم گس کالت گرفتە است

چه آسان آه از نهادم برمی آوری

چه آسان بغضم را می شکنی

و از دیدگانم سرازیر می شوی

می توانی از زخم کهنە ای که بر دلم نهادەای

هر سال، هر ماه ، هر روز ، هر لحظه که بخواهی

سر برآری و پیشانی دلم را بر آستان غم بسایی

چگونه از تو می توانم گفت

در برابرت قدرتی ندارم

تمامی هنرم تحمل و سکوت است

تا روزی مرا هم در کام خود فروبری چون او.......
دلنوشته