۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

حرف


سکوت که می کنی می دانم فهمیده‌ای چیزی ته دلم گیر کرده است و کلی حرف رویش آوار شده است.
و من این سکوتی که پشتش من هستم و آرامش را دوست می دارم.
دلنوشته