۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

کوله بار

من آمده ام با یک کوله بار
  ‌پر از حرف
           ‌اشتیاق  ‌
                  یک شاخه گل رز
      ‌یک مشت ستاره ‌
سلام و دلخند ‌
من و واژه  ‌
تو و سکوت
 ‌به سوی ‌آرامش
                                                         دلنوشته

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

سمفونی

در سکوتم خیره به تو می نگرم
 دلم سمفونی عشق می نوازد
نگاهم آواز می خواند
واژه ها می رقصند
 توبمان رقص واژه ها را بنگر
 من و دف در آغوش هم
 می رویم به عرش ملکوت
                                 دلنوشته

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه