۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

کوله بار

من آمده ام با یک کوله بار
  ‌پر از حرف
           ‌اشتیاق  ‌
                  یک شاخه گل رز
      ‌یک مشت ستاره ‌
سلام و دلخند ‌
من و واژه  ‌
تو و سکوت
 ‌به سوی ‌آرامش
                                                         دلنوشته

هیچ نظری موجود نیست: