۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

سوداگری‌ست موزون میزان من گرفته


تو مرا به عشق مدیون می کنی
د.ن.

هیچ نظری موجود نیست: