۱۳۹۳ فروردین ۱۱, دوشنبه

ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتیدوست داشتنت مانند دستور زبان،
چون و چرا ندارد، قانون است.
د.ن.

۱ نظر:

مهسا گفت...

خیلی قشنگ
چه تمی، چه آهنگی
.
.
.
چه دلتنگی ای چه دلتنگی ای چه دلتنگی ای با منه