۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

ما را ز منع عقل مترسان و مِی بیار!
باد  موهايم را كه با خود ميبرد ياد تو و دلم می افتم...
د.ن.

۱ نظر:

مهسا گفت...

شتاب کن
شتاب ای باد