۱۳۹۳ آذر ۶, پنجشنبه

کوته کنیم که قصه ما کار دفترست


چشمانم
چه از دور، چه از نزدیک
 تنها او را می بیند

**************
به دور آتش می رقصم
نقابی ندارد که من به چهرەام بزنم
توتم من
دلنوشته

هیچ نظری موجود نیست: