۱۳۹۳ دی ۶, شنبه

صيّاد دلي ما را دزدانه نمي خواهي ؟

آری بخوان
روزی صدهزار بار 
 هر لحظه
!بخوان
من از کلام تو جان میگیرم
من از هوای تو
آری ببین
!ببین
من از نگاه تو عشق مینوشم
با هر نگاه تو
غزل تبسم در دیدگانم نقش میبندد             
!برویان هرآنچه شکفتنی ست در من 
در عشق
در شعر             
!برقصان تمامی این کلمات سردرگم مشتاق را
!بشوران تمامی حس ناب این قلب عا‌شق را

.......بگو تا برآیم در آفاق عشق
دلنوشته


هیچ نظری موجود نیست: