۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم


آمده بودم از آسمان چشمانت
ستارەای بچینم
خورشید آنجا بود
د.ن.

هیچ نظری موجود نیست: