۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

اگر


اگر با من هستی
باز هم بگو!
بیشتر ببخش!
و این دل را تپشی تازه بده!
تا بنوشانیم شراب زندگانی را
کمی آنگونه که رواست بر من
اگر با من بودی
اگر با من هستی
اگر
ااگر
اگر
دلنوشته

۳ نظر:

lish nv phgd;i ngjk' f,n گفت...

بگو من سزاوار بودنت هستم؟

بیان گفت...

نبینم دلتنگیتو مهسایی جونم!

مهسا در حالیکه در مسنجر چشم براه شما بود گفت...

اگر با من بودی
اگر با من هستی

بیشتر بگو
بیشتر ببین
پیش تر بیا
خویش تر شو

;-)

بازم خوندمت... خوب و پُر نوشتی

جون میده واسه وقتایی که آدم خودشم ناجور پُر باشه.

@};-