۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

دلم برایت تنگ شده است....


دلم برایت تنگ شده است. برای تو ،برای خنده‌هایت. دیریست بی نشانه مانده‌ام. انگار سالهاست تورا ندیده‌ام. دلم برایت تنگ شده است. کجا رفته‌ای؟ بازگرد و برایم نشانی از بازگشتنت بگذار تا بخندم. تا باز هم دلم در هوایت تازه شود، تا باز هم با توبگویم ، با تو بخندم. دلم برایت تنگ شده است. برای باز هم میهمانی رفتن با تو با لباس ابریشمین خیال و ستاره. بازگرد و گلهای باغچه را تازه کن. دلم برای گلها هم تنگ شده است.از تو چه پنهان تمامی گلها پژمرده شده‌اند. بارانی بباران! هوایی تازه کن! آخر گلها هم در هوای تو گل می شوند ای خوب! ای مهربان! ای فرشته! دلم برایت تنگ شده است.

دلنوشته

۱ نظر:

مهسا گفت...

منم دلم تنگه برای خیلی ها
قشنگ نوشتی بیان
"ای خوب! ای مهربان! ای فرشته! دلم برایت تنگ شده است."