۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه

صدها سال پیش از ایناصل حرف دلم باشد به وقتش
اکنون به لحظەای می اندیشم که دیدمت
اولین دیدار
باران بود و تو
چیز دیگری یادم نیست
حتی یادم نیست کی بود
روز یا شب
و تنها حرفی که یادم مانده،
گفته بودی بدون چتر بیایم
چتر نیاورده بودم
اما
دست خالی برگشتم
تمامی من را با خودت برده بودی
در همان اولین دیدار بارانی
باورت بشود یا نه
بخواهی یا بگریزی
هنوز خیس از آن بارانم
                                                                                                    دلنوشته


۱ نظر:

مهسا در حالیکه اولین دیدار را به خاطر میاورد گفت...

خیلی خوب، خیلی قشنگ :-*

" تمامی من را با خودت برده بودی
در همان اولین دیدار بارانی "

تمامی من را با خودت برده بودی در همان اولین دیدار

تمامی من را با خودت برده بودی در همان اولین دیدار

تمامی من را با خودت برده بودی در همان اولین دیدار

@};-