۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

رنگ زندگی
من تمامی گلها را رنگ می کنم!
تو به زندگی ات برس!
                                   دلنوشته

۱ نظر:

مهسا در حالیکه یه قوطی رنگ تو دستش بود گفت...

اصلن بذار همه به زندگیشون برسن

منم رنگ باختگی ِ زندگی رو با رنگای دروغی پنهون میکنم