ه‍.ش. ۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

واژەهایی به رنگ اشک

هر قطره اشک
دریای شعریست،
هر شعر حکایتی؛
و
هر حکایت، دلی
دلی به وسعت تمام حرفهای نگفتنی
                                                                            دلنوشته