۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

غزلچشم بر هم نهاده‌ای و تردید غزلواره‌ات را پشت پلکهای واژه‌هایت پنهان کرده‌ای.
لحظه‌ای چشم بگشا و بگذار نگاهت دلت را بسراید.
دلنوشته

۴ نظر:

گزیزه گفت...

......ما هممون مثل همیم صبحا که از خواب پا می شیم نقاب به صورت میزنیم...........

pare parvaz گفت...

یک پنجره برای دیدن
یک پنجره برای شنیــــــــــــــــــدن
یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــــــــــــی
در انتهای خود به قلب زمین می رســــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــد
و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــــــــــــــــــــــگ
یک پنجره که دست های کوچک تنهایـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــی را
از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
سرشار می کنــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــد
و می شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا
خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــرد
یک پنجره برای من کافیســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*� �*ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــت
*ـــــــــــــــــــــــــــــ� �ـــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــ� �ـــــــــــــــ*
*ـــــــــــــــــــــــــــــ� �*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــ� �ـــــــــ*
*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــ� �ـــــ*
*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ� �*
*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*
*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــ ــــــــــــ*
*ـــــــــــــــــــــــــــــ*
*ــــــــــــــــ*
*ــــــ*
*

تی تی گفت...

مثل همیشهههههههههه:-*

مهسا گفت...

@};-
این گل بود
تقدیم به تو عزیز دل.