۱۳۸۷ شهریور ۱۷, یکشنبه

دوست


بازهم برای تو مینویسم ای دوست ،برای خوبیهایت، برای مهربانیهایت، ای زیباترین واژه

واژه‌ای که در تمامی دنیا مقدس و زیباست ، دوست.

برایت مینویسم که باز هم بیایی و در کنج قلبم آشیان گزینی

برایت مینویسم تا بدانی که برایم مقدسی

برایت مینویسم تا بدانی به تو امیدوارم

به خوبیهایت ، به پاکی و زلالیت

به اینکه بارها و بارها بوده‌اند کسانی که خواسته‌اند تو را ناپاک جلوه‌ دهند و در لباس تو خود را پنهان کرده‌اند، اما تو باز هم خوب ماندی تو باز هم دوست بودی .

برایت مینویسم که بازگردی

برایت مینویسم که بمانی ، که بدانی................

دلنوشته

هیچ نظری موجود نیست: