۱۳۸۸ فروردین ۱۴, جمعه

عبور


گامی به من نزدیک میشوی و صدها دور
غمی به من میدهی و صدها شور
ای تابیده به شبهای سرد غربتم
ای باران باریده بر دل کویر کور
"در ساحت حضور نسیم و نماز نور"

چه گریزان از کنار دل سپیده‌دم میکنی عبور

دلنوشته

۲ نظر:

پویا گفت...

شعـــــر يعنــــي قصـــة يـــــك آرزو


شعـــر يعني ابتــداي يك غروب

شعــر يعنــي تكـــه اي از آسمــان


شعر يعني وصف يك انسان خوب


شعـر يعني قلعه اي از جنس عشق


كــم كنــم از واژه و حرف و سخن

شعــر يعنـي حرف قلبي سرخ و پاك


نــه عبوري ساده چون اشعار من

vahid گفت...

باز هم سلام

سپیده دم که تاریک وغم نمیشود.

زیبا و قشنگ بود، اما غمگین
یا حق