۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

سلام مادر!


سلام مادر!

حال همه‌ی ما خوب است، همه آرام هستیم ، مثل تو که همیشه خوب و آرام بودی و هستی .

مادر! با رفتنت همه‌ی ما بزرگ شدیم ، دیگه همه‌مون باید کاری کنیم که به کسانی که تورو ندیدن بفهمونیم کی بودی .

مادر! ما زنده نگهت میداریم . اینو من بهت قول میدم. و بهت قول میدم همونجور که دوست داشتی ، همیشه لبخند بزنم و همیشه خوب و خانوم باشم.

مادر! چه سخته نبودنت ، ندیدنت ، نبوسیدنت ، نبوییدنت .....

مادر! یه سوال دارم ازت کاش بهم جواب بدی......تو مادر چند نفر بودی؟ که اینهمه رو بیقرار و بیتاب رفتنت کردی؟

با رفتنت چند نفر بی مادر شدن مادر؟

مادر! تو نرفتی ، تو هنوز هم هستی ، تو همیشه هستی، دلهای ما رو مثل دل خودت پرورش دادی پس تا ما نفس میکشیم تو هم زنده‌ای.

مادر! دوستت دارم ، بیشتر از پیش .....

مادر! از نظر من تو بی نظیرترین زن دنیا بودی. نمونه‌ی استقامت و پایداری و گذشت و مهربونی و عشق ...... هرچی بگم کم گفتم.

مادر! کمکم کن میخوام مثل تو باشم ، میخوام همه بدونن که دست پرورده‌ی چه پدر و مادری هستم.

مادر! مادر! مادر!

آروم بخواب ، دیگه نگران هیچی نباش ، همه‌ی ما دیگه با رفتنت بزرگ بزرگ شدیم....

مادر! آسوده بخواب . نگران بابا نباش ، میذاریمش روی چشمامون ، روی دلمون ......

مادر !حتی با رفتنت آشتی آوردی ، چه دلهایی رو باز با هم آشتی دادی . اومدنت ، موندنت ، رفتنت ، همه‌ش شادی بود ، همه‌ش آشتی بود .

مادر! آه مادر! مادر! مادر!

برای تو صد سال زندگی هم کم بود ........ چه‌ زود رفتی مادر.

خوشحالم که دیگه درد نمیکشی خوشحالم که دیگه آرومی ، خوشحالم که حتی در بستر بیماریت هم کسی رو نرنجوندی .

مادر! فقط میتونم بگم زیباتر ، مهربون تر لطیف تر و آرامتر از برگ کل هستی..........

بخواب مادرم آسوده‌ی آسوده ، آرام آرام . نگران ما نباش مادرم

حال همه‌ی ما خوب است ............

دلنوشته

۳ نظر:

vahid گفت...

سلام

بخواب مادرم آسوده‌ی آسوده ، آرام آرام . نگران ما نباش مادرم

امیدوارم کاری کنیم که آسوده بخوابد.

یا حق

ناشناس گفت...

روحش شاد

پویا گفت...

Blessed is your faceBlessed is your name


My beloved
Blessed is your smile
Which makes my soul want to fly
My beloved
All the nights
And all the times
That you cared for me
But I never realised it
And now it’s too late
Forgive me

Now I’m alone filled with so much shame
For all the years I caused you pain
If only I could sleep in your arms again
Mother I’m lost without you

You were the sun that brightened my day
Now who’s going to wipe my tears away
If only I knew what I know today
Mother I’m lost without you

روحش شاد