۱۳۸۸ مهر ۷, سه‌شنبه

شادمانه


کاش می دانستم راز پنهان

آن چشمان معصوم را

که پشت هزاران لبخند

ابرهای دلتنگی

آسمان شعرش را پوشانده‌اند

آری

کاش می دانستم راز غمگین آن چشمان در پشت کدامین ابر پنهان است........


دلنوشته
تقدیم به شادمانه‌ی خودم که همیشه شادمانه میخواهمش

۱ نظر:

زيهو او كه شادمانه شادمانه ميخنند گفت...

مرسي خاله واسه همه چيز ....
واسه همه چيز ...
واسه همه خنده ها
واسه همه حرف ها ...
واه همه اميد و اشك ها ...
براي همه راه هاي نرفته...
براهي همه حرفهاي گفته و نگفته