۱۳۸۸ مهر ۱۱, شنبه

رها


مرا بازرهانیدی

ازآنچه که

خود توان بازرهانیدنش نداشتم

دلنوشته

۱ نظر:

آنکه بگویی بگو، لال میشود گفت...

تنها برای لحظه ای، با تمام وجود به من فکر کن. تا برای همیشه، عبور کنم از این مسلخ تنهایی.