۱۳۸۷ شهریور ۵, سه‌شنبه

نیرنگمن اکنون بس دلم تنگ است تنگازین نیرنگ پررنگازین بازیگران رنگ وارنگازین همه دروغ و سنگدرین وادی که با وادی منفاصله دارد صدهزار فرسنگدرین دنیا که پیش پای هر لنگیهست هزاران سنگکماکان من دلم تنگ است تنگدلنوشته

۱ نظر:

vahid گفت...

با سلام

چه شعرهای قشنگی، اما چرا دل تنگی،

وادی که در آن بسر می بری، دقیقا همان است که در باور منتظر آن بودی.
دل هاي بزرگ و احساس هاي بلند، عشق هاي زيبا و پرشكوه مي آفرينند

یا حق