۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

زمزمه


زیر لب زمزمه‌ای کردی

یا که در دل آرام

.......


حجم اتاق آنقدر کوچک شد

که به آسمان رسیدم

رفتم تا خود خدا

.........

تو کجایی؟


دلنوشته۲ نظر:

تی تی گفت...

مینویسم با سکوتم مثل رویا مثل یه خواب

خطی از دلتنگی خویش نامه ای نوشته بر آب

از غروب و غربت من از یه راه دور و دشوار

برسه به دست طفلی که نشسته کنج دیوار

vahid گفت...

**...برای تمام چیزهای منفی كه ما بخود می‌گوییم، خداوند پاسخ مثبتی دارد،

یا حق