۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

خلسه


وضوی نشکسته‌ام را

تازه می کنم باز

خلسه‌ی صدای دف

پروازم می دهد

برسر سجاده‌ی عشقت

به سجده‌ای هزار ساله می روم

بغضم می میرد

و من باز زنده می شوم

دلنوشته

۳ نظر:

زینب گفت...

سلام دوست خوبم
وبلاگ پر محتوایی داری. به وبلاگ من هم سری بزنی خوشحال میشم. منتظرت می مونم.
آدرس وبلاگم:
http://raahenatamam.blogfa.com/

vahid گفت...

سلام
باز هم مثل همیشه زیبا و با معنا بود.

موفق باشی
یا حق

pare parvaz گفت...

عاشقي در خون و در جان من است

با تو بودن عهد و پيمان من استنبض غمهايت هنوزم در دل است

بي تو ماندن هر زماني مشکل استبا تو دل تالاري از آئينه هاست

داغ عشقت در درون سينه هاستمن به ديدار تو عادت کرده ام

عشق را با خون روايت کرده ام


چلچراغ آتشم را نور نيست

خانة عاشق شدنها دور نيستديدگانم بهر تو بيدار بود

سوختن در عشق يک هنجار بودياد تو بر من نمايان مي شود

دردهايم روبه پايان مي شوددر خيالت چشمهايم خفته است

خوابهايم يک کمي آشفته استمرغ جانم نغمه هايي مي سرود

زنگهاي مضطرب را مي زدودکوچه باغ عشق را معني کجاست؟

در ميان سينه ها شوري بپاست


اي نسيم صبحگاهي پاي دار

مرهمي بر زخمهايم مي گذار


آتش عشقت دل و جانم گرفت

تندري زد ريشه و خان ام گرفتعلت و بيماريم از عشق بود

دوريت بر زخمهايم مي فزودبي تو ماندن لحظه هايم سالهاست

دل پر ازداغ و پر از تب خالهاستدر نماز عشق ياهو کرده ام

همچو صوفي بانگ هوهو کرده اماي حقيقت از همه زيباترين

مظهر آگاهي و بيناتريندر نگاهت من نجابت ديده ام

از شکر خندت کرامت چيده اماي دل انبو سپيداران کجاست؟

همنشيني با شهادت کرده امناکسان ما را شماتت مي کنند

خنده هايي از شرارت مي کنندمن به باغ دل پناه آورده ام

بهر بخشودن گناه آورده امهر کسي که عشق را معني نمود

چشمهاي خفته را بينا نمود


بي تو ماندن ماجرايي مشکل است

سهم من نابودي و زخم دل استاي سپيدي اي برايم بهترين

مونسم اي همسرايم، بهترينکندن دل از تو کاري مشکل است

زخمهاي آشنايي بر دل است


با تو ابري رنگ باريدن گرفت

نغمه اي در چنگ باليدن گرفتبا تو دريا ارغواني مي شود

موجهايش آسماني مي شود

بي تو يوسف عازم زندان شده است

اشک بر رخسار او مهمان شده است

هر کسي را صحبت و انديشه بود

گفتگو از لاله و از ريشه بودبا تو ميشد عشق را تفهيم کرد

شادي و غم را زهم تقسيم کرد
با تو مي شد از گل و نسرين گذشت

مي توان از شوکت پروين گذشتمن به ديدار تو عادت کرده ام

عشق را با خون روايت کرده امبي تو ما را فرصت تشويش برد

درد بيهوشي مرا با خويش برد


مات و مخموری مرا همراه بود

خود ندانستم دلم گمراه بودعشق هر دم ریشه کرد و جان گرفت

خانه کرد و در دلم سامان گرفتعاشقی زخم زبانها دیدن است

حرفهای این و آن نشنیدن استعاشقی جانا مرامی دیگر است

دلربایی کردنت نیکوتر استسر حد آمال من سویی نداشت

بی تو ماندن رونق و بویی نداشتدر نمازت من نیاز آورده ام

نغمه هایی روی ساز آورده ام