۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

شاید
حرفهای نگفته‌ام را


می گویم


روزی


شبی


زمانی


شاید


........می شنوم


موسیقی ات را .


سکوت می کنم .


زمزمه میکنم


دلنوشته‌هایم را .


لبخند می زنم .


دلم گرم می شود


گر می گیرد


............


یادت هست گفتم می ترسم؟


هنوز هم می ترسم


می ترسم برنجی بترسی بگریزی نمانی


.....................


چگونه بگویم


که دستم گرم شود


که صورتم خنک شود


که دلم آرام گیرد


و تو از دستم نروی


...........................


بسیارند


حرفهای نگفته‌ام


میگویمت روزی


شبی


زمانی


جایی


شایددلنوشته

۱ نظر:

آنکه میگویی بگو، لال می شود گفت...

تو بامنی و بی تو ام
ببین چه گریه آوره

سکوت کن، سکوت کن
سکوت حرف آخره