ه‍.ش. ۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

زیباپری
در شعر سپیدم میخوانمت نور


ای حدیث شوق! ای مهربان! ای شور!


وی آرمیده در آغوش سرد گور


ای زیباپری! ای مادرم! ای حور!


دلنوشته