۱۳۸۷ خرداد ۸, چهارشنبه

نکته های زندگی11 هر روز به سه نفر اظهار ادب کن.
2 در خانه یک حیوان نگ هدار.
3 حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن.
4 سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار.
5 به پیشخدمتی که برایت صبحانه میاورد، بیشتر انعام بده.
6 با صمیمیت دست بده.
7 در چشم دیگران نگاه کن.
8 از عبارت متشکرم به وفور استفاده کن.
9 از عبارت خواهش می کنم به وفور استفاده کن.
10 نواختن یک ساز را یاد بگیر.
11 در حمام آواز بخوان.
12 از نقرۀ مرغوب استفاده کن.
13 درست کردن غذاهای تند را خوب یاد بگیر.
14 در هر بهار گلی بکار.
15 یک سیستم صوتی عالی برای خودت دست و پا کن.
16 اول سلام کن.
17 کم تر از درآمدت خرج کن.
18 اتومبیلهای ارزان قیمیت سوار شو، اما بهترین خانه ای را که در توان داری بخر.
19 کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی.
20 خود را و دیگران را ببخش.
21 سه لطیفۀ مؤدبانه یاد بگیر.
22 کفش های واکس خورده به پا کن.
23 از نخ دندان استفاده کن.
24 بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد.
25 هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری، درخواست ارتقا کن.
26 در مبارزه، ضربۀ اول را بزن، محکم هم بزن.
27 قرض هایت را زودتر پس بده.
28 بعضی اوقات به دیگران یاد بده.
29 بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر.
30 هرگز خانه بدون بخاری نخر.
31 آنچه را بچه‌ها به حراج گذاشته اند، بخر.
32 یک بار در زندگی یک اتومبیل کروکی بخر.
33 با مردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.
34 فرق میان موسیقی شوپن، موتسارت و بتهون را یاد بگیر.
35 در روز تولدت درختی بکار.
36 سالی یکی دو بار خون اهدا کن.
37 دوستان تازه پیدا کن، اما دوستان قدیمی را عزیز بدار.
38 راز نگهدار باش.
39 عکس های فوری زیاد بگیر.
40 هرگز شیرینی خانگی را رد نکن.

هیچ نظری موجود نیست: