۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۸, شنبه

تو بمان !
تو بمان !
میدانی خسته ام ...
با نگاهت دستانم را بگیر
ولی
به من دست نزن !
هنوز جای زخمهایم پر از چرک نامردی است !!!
اما نگاه تو مهربان است و مطمئن
آرامشم باش ...

هیچ نظری موجود نیست: