۱۳۸۷ خرداد ۳, جمعه

پدر


کودکی، دخترکی ، موقع خواب
سخت پاپیچ پدر بودو از او می پرسید
زندگی چیست؟
پدرش از سر بی صبری گفت
زندگی یعنی عشق
دخترک با سر پر شوری گفت
عشق را معنی کن!
پدرش داد جواب: بوسه گرم تو بر گونه من
دخترک خنده برآورد ز شوق
گونه های پدرش را بوسید
زان سپس گفت:
پدر ... عشق اگر بوسه بود.. بوسه هایم همه تقدیم تو باد...........
تقدیم به همه ی پدرای خوبه دنیا ،مخصوصا پدر خوب خودم که خیلی دوستش دارم

هیچ نظری موجود نیست: